POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Korzystając w jakiejkolwiek formie ze sklepu ubraniadopracy.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz z siedzibą w Raszynie 05-090, przy ul. Jesiennej 1B, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5220061638, będąc właścicielem sklep http://www.sklep.tedmar.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika sklepu Ubrania do pracy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną http://www.sklep.tedmar.com.pl

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swojego sklepu.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie prenumerować newsletterów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu ubraniadopracy.pl należącego do P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy, adres siedziby, adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby), numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter. Imię pozwala P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz udostępni każdemu użytkownikowi na jego żądanie wgląd do jego danych. Każdy z użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres sklep@tedmar.com.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do P.P.H. Tedmar Maria Pilewicz w Raszynie 05-090, przy ul. Jesiennej 1 b.